Printer Friendly Version Допунска школа на српском језику @ 24 September 2013 01:31 AM

(Пекинг, 24. септембар 2013) Допунска школа на српском језику и ове школске 2013/2014 године наставља са радом у просторијама Амбасаде Републике Србије у Пекингу. Ове године у школу је уписано 7 ђака, који ће похађати наставу од предшколског до седмог разреда. Учитељица је Наташа Радосављевић-Габерова, професор српског језика и књижевности. Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству остварује се из следећих предмета: Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе српског народа. Настава ће се одвијати једном недељно и почиње у петак 4. октобра 2013. године у 18,00 часова. Похађање школе је бесплатно.

Сви заинтересовани родитељи који желе да њихова деца похађају допунску наставу на српском језику могу да се пријаве на е-mаil школе: srpskaskolapeking@gmail.com.

Више информација о школи може се добити на телефон 010-6532-3516 (тражити: координатора допунске школе, конзула Биљану Станковић-Иванић).